Ókori Római Birodalom
Ókori Római Birodalom
Róma bemutatása
     
Hadsereg
     
Ütközetek
     
Életrajzok
     
Róma háborúi
     
Pannonia
     
Linkek
     
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
     
II. Légiók felépítése

 

A Római légió

A római légió kifejezést lehet használni a teljes Római Hadseregre, vagy mint a légió lefordításaként. A nehézgyalogság volt az alap katonai egység az ókori római hadseregben, a köztársaság és a császárság korában. A későbbi jelentésekben, a nehézgyalogság számos cohorsból állt, közismert nevén légionáriusokból. Majdnem mindig kísérte egy vagy több hozzácsatolt segédcsapat, ez volt a lovasság, amely vándorlásnál és előcsatározásnál kiegészítette a légió nehézgyalogságát. A légió mérete eléggé széles körben változott az ókori Róma történelmében, a kiegészítő egységekkel együtt 5000-6000 ember volt a köztársaság idejében, a korrekt alapvető szám kb. 5400 fő volt a korai és közép császári időben, végezetül átlagosan 1000-2000 fő szolgált a késő császári korban. A Marius-i reformok előtt a légió nem volt állandó hadsereg (Kr.e. 107), akkor toborozták, ha szükség volt rá, majd feloszlatták utána, több száz légiónak volt neve és száma Róma történelmében. Ezidáig közel 50-et azonosítottak. A kora római császárság idejében általában kb. 28 állandó légió volt, plusz a hozzájuk tartozó segédcsapatok, később a légiók méretét jobban emelték, mint amennyire szükség lett volna.

A római Köztársaság és a Római Birodalom hatalmas katonai sikereinek köszönhetően sokáig a katonai hatékonyság és rátermettség ókori modelljének tekintették.

1. Történelem

1.1. Korai Róma

Eredetileg a királyság korában a légió volt a teljes Római hadsereg, amely besorozott állampolgárokból állt. A korai Római hadsereg azonban különbözött a későbbi császári hadseregtől. Az etruszk királyság alatt a megbízható görög phalanx volt a csata módja, éppen ezért a római katonákat sokkal inkább görög hoplitáknak nézték.

A római történelem ezen időszakában jött létre nagyon sok legenda, úgy gondolják, hogy Servius Tullius uralkodása alatt lett bevezetve a népszámlálás. Ezzel minden jó erőben lévő rómait, aki vagyonnal rendelkezett, beosztottak 5 katonai osztályba, ami vagyonon alapult. A katonáknak saját maguknak kellett beszerezni a fegyvereiket és felszereléseiket. Ezeket, az osztályokat később 100-as egységekbe szervezték, amiket centuriáknak neveztek.

A hadsereghez való csatlakozás az egyben kötelesség is volt és egyben meg is különböztette a katonákat a többi római állampolgártól. Az egész Marius előtti idő alatt a leggazdagabbak a legtöbb időt a hadseregben töltötték, ezt követően a katonaság elvesztette a rangját.

Az első társadalmi osztályban, a hopliták foglaltak helyet, akik lándzsával, karddal, sisakkal, mellvérttel és kör alakú pajzzsal voltak felfegyverezve; a második és harmadik osztály is lándzsásokból állt, de csökkentett páncélzattal és nagyobb ovális vagy derékszögű pajzzsal. A negyedik osztály megtehette, hogy nem hord páncélt, volt egy kis pajzsa és a fegyverzete, egy lándzsából és dárdából állt. Az ötödik rétegnél csak parittya volt. A hadsereg tisztek éppúgy, mint a lovasságnál, a vezető polgárok közül lettek felvéve, equestrions-nak kinevezték ki őket.

A római hadsereg lovassága 18 centuriából állt, az első osztály 82 centuriából (ebből kettő centuria mérnök volt), 20 centuriából állt a második, harmadik és negyedik osztály és 32 centuriából áll az ötödik osztály (ebből kettő kürtös).

Ebben az időben a taktika nem különbözik a korai görögökétől és a csata egyszerű lefolyású. A lándzsások felfejlődnek szoros tömör sorokba. Minden sor egyenlő számú emberből állt, a zárt formációt pajzsfal védi, a lándzsák hegyesen előre állnak Az ellenség rohama segíti a dárdahajítókat és a parittyásokat. A lovasság üldözi az ellenséget, és néha leszáll segíteni a gyalogságnak az ellenséget támadni. Néhány katonai egységnek nehezen tudott manőverezni, és könnyedén legyőzték őket nagyszámú törzsek az egyenetlen terepen, ilyen törzsek voltak a Volscik és a Samnitesek.

A korai polgári tisztviselőket preatoroknak hívták, háborús időszakban ők vezették a hadsereget is, ami tavasztól őszig tartott. A háborút hivatalos nyilatkozata tartalmazott egy vallásos ceremóniát, aminek a végén a „ceremónia dárdát” az ellenség területére hajították azért, hogy jelezzék a háború kezdetét.

Néhány pontnál, talán a köztársaság kezdetén, a királyok bukása után, a sereget 2 önálló légióra bontották, melyeket a kér Consul között elosztottak. A köztársaság első éveiben, amikor a hadviselés a támadásra összpontosított bizonytalan volt, vajon össze tudják-e hívni a légió teljes erejét egy adott időpontra. A légiók a Kr. e. 4. században hivatalosan szervezetté váltak. A római hadviselésben kialakult a gyakori és tervszerű működés és a konzuli hadsereg száma 2 légióra emelkedett.

A köztársaságban, a légiók tiszavirág életűek voltak. Kivéve az első négy légiót, amelyek a consuli seregek voltak (consulonként 2), a többi egységet hadjáratokba osztották. Róma itáliai szövetségeseinek kötelező feladata volt ellátni, segíteni mindegyik római légiót.

Középső Köztársaság

Újra elrendelik a római lovas hadsereg felállítását

Megjelenik a katonai tribunus tisztség Kr. e. 331-ben (először ezek a tribunusok vették kezükbe az irányítást, mint légió parancsnokok). A légió belső szervezete kifinomulttá vált a klasszikus phalanx-tól a manipuláris rendszerig és engedélyezték a jelentős taktikai újításokat. Az első időben, a katonai osztályok magukba foglalták a légió tapasztalt bázisát, ahol a kor jobban számított, mint a vagyon, alapvetőfegyvereket és felszereléseket az állam bocsátotta rendelkezésükre.

(Kivételek voltak az Equite, akikhez tartozott az alapvető lovassági felszerelésük és még mindig ők biztosították a saját lovaikat)

A köztársaság közepén a légiót a következő egységek alkották:

  • Equites (lovasság): A lovasság volt eredetileg a legköztiszteletben állóbb egység, ahol a vagyonos, fiatal, újgazdag rómaiak fitogtathatták ügyességüket és bátorságukat, valamint lerakhatták a későbbi politikai karrierjük alapjait. A lovasságnál minden lovas maga vásárolta a felszerelést, amely állt: kör lakú pajzsból, sisakból, test páncélból, kardból és egy vagy több lándzsából. A légió számeblileg felülmúlta a lovasságot. A légiót körülbelül 3000 ember alkotta, ebből csak 300 volt lovas, akik 30-asával 10 egységbe lettek osztva, viszont minden légióba csak 300 lovas kellett. Ezeknek, az embereknek a decurion-ok parancsoltak. A szövetséges légióknak kötelező volt 600 fős lovassággal rendelkezniük. A nehéz lovasság mellett ott volt a könnyűlovasság is, melybe a szegény polgárokat sorozták és a vagyonos fiatal polgárokat, akik nem voltak elég idősek hastati-nak vagy equites-nek. A csatában ők választották szét, vagy kerítették be az ellenség gyalogságát, valamint harcoltak a lovassággal. Később, gyakran egy-két csapatot leszereltek vagy az összes lovas, a csatában gyalog harcolt, ez eléggé különös taktika, de ez a stabilitásban jelentős előny volt és ez gyorsabb is volt a kengyel előtti időben.
  • Velites (könnyű gyalogság): A Velitek közé főleg szegény polgárok kerültek, akik nem tehették meg, hogy felszerelést vásároljanak. Az elsődleges feladatuk az előcsatározás volt, dárdákat hajítottak ismétlődő támadásokban, ami lefoglalta az ellenséges csapatok első sorait, vagy fedezték és támogatták a többi csapat mozgását. A dobás után visszavonultak a manipulus rései között és ezután az ellenség támadásától védték őket a nehéz gyalogosok vonalai. A középső köztársasági hadsereg korai szakaszában, a lovasság hiányában, a Velitek használták felderítőnek.
  • Nehézgyalogság: Ez volt a legfontosabb egység a légióban. A nehézgyalogságot a polgári légionáriusok alkották. Felszereléseik: sisak, pajzs és a pilum. A pilum nehéz lándzsa, aminek lőtávolsága kb. 30 méter. Előnyben részesítették a gladius-t, a rövid kardot. Bakancsszeges szandált viseltek (caligae), ami hatásos fegyver volt az elesett ellenséggel szemben. A Marius-i reformok előtt a nehézgyalogság alosztályokba volt sorolva. A légionáriusokat tapasztalatuk szerint 3 részre osztották:

-         A hastati (hastatus): Kisebb, fiatalabb megbízható csapatokból álltak.

      -         A principes (princeps): A legjobb korban lévők kerültek ide. (késő 20-as, korai 30-as)

      -         A triarii (triarius): veterán katonák voltak, akiket csak extrém esetben vetettek be csatában. Amíg nem csatáztak, fél térdre ereszkedve pihentek. Inkább lándzsával voltak felszerelve, mint pilummal vagy gladiussal, phalanx alakzatban harcoltak, ez az ellenség kedvét szegte, melyeket a hastatik és a principes-ek üldözték.

Manipulusba osztották be mind a 3 vonalat, mindegyik manipulus 2 centuriából állt, a 2 centurió vezette őket. Ezek voltak a hadsereg legkisebb egységei.

 

 A centúriák névlegesen 80 katonából álltak (nem 100, az csak egy népszerű elgondolás), de a gyakorlott hatalomnak 60 fő volt, különösen kisebb volt a triarii. Mindegyik centuriának meg volt a maga standardja és 10 egységből úgynevezett contuberniumból álltak össze. A contubernium magában foglalt 8 katonát, akik megosztották a sátrat, a malomkövet, az öszvért és a főzőedényt (az utazás időtartamától függően). Mivel a manipulusnak megvolt a saját taktikai repertoárja, ezért a korai köztárság légióját gyakran Manipulusi Légiónak tartották.

Manipulusi- csatarendszer:

Felfejlődés közben, a manipulus alrendszerei általában ”triplex acies” formációban voltak (hármas csata rendszer): 3 sorban álltak fel, a hastati az első sorban (közel az ellenséghez), a principesek a második sorban és a veterán triarii a harmadik, utolsó sorban, vagy régebben ez volt a stratégiai tartalék. Amikor vereséget szenvedett a hastati-k és principes-ek, visszavonultak a triariik mellé és megpróbálták soraikat rendezni, majd ezt követően megpróbáltak támadást visszaverni vagy még visszább vonultak. Mert amikor a triariik mellé visszavonultak, az egy eléggé kétségbeesett cselekedet volt. (Amikor valaki megemlítette, hogy „visszavonulni a triarii-khoz”, az azt jelentette, hogy az egy reménytelen szituáció.)

Az első sorban, a hastatik csoportokba sorolnak be, keresztmetszetükbe minden egyes maniple közé. A principesekből álló második sor, hasonló módszert követve áll fel, az első sor hézagjait feltöltve. A harmadik sor ugyanezt tette, a második sor üresen hagyott rései mögé állva. A velitesek ezen sorok elé álltak fel egy folyamatos, laza formációba. Ezt az elrendezést quincunx néven ismerték.

Római manipuláris elrendezés felfejlődés után

 

A hadsereg megközelítette az ellenséget, a Velitek elől eldobták dárdáikat az ellenségre és ezután visszavonultak a réseken, vonalban. (Ez egy fontos újítás volt, mivel a többi korabeli hadseregekben az előcsatározók a saját seregük sorain vonultak vissza, ez rendetlenséget okozott, vagy elmenekültek valamelyik szárny oldalán.) Ezután a Velitek visszavonultak a hastati-kon keresztül, a posterior century (tisztség) abbahagyja a menetelést és akkor ők elől tömör vonalba rendeződtek, a katonák tömör vonalat alkottak. Ugyanezt az eljárást folytatták, átmentek a 2. és 3. soron vagy megfordultak a rések között az 1. és 2. sornál az úton és segítettek a védőknek a légió szárnyainál.

A római manipuláris elrendezés a velitek támadása után, és a visszarendeződés

Ebben a pontban, a légió tömör sorba rendeződik az ellenség felé. Amikor az ellenség összetömörült, a hastatik támadtak. Ha ők vereséget szenvedtek, a posterior century visszatért pozíciójába és létrehozta újra a réseket. A manipulus akkor visszavonult a princpesek résein keresztül, a principesek ugyanazt az eljárást követték a csatában és támadtak. Ha ők nem tudták megtörni az ellenséget visszavonultak a triariik mögé és az egész hadsereg elhagyat a csatateret rendezetten. Az egyeletlen terepen, minden ellenség ellen lehetett alkalmazni a manipuláris rendszert, mert a légió hajlékony volt és szívós a vonalban valófelfejlődésnek köszönhetően, de hiányzott az erős lovas alakulat, ami fontos hibája volt a hadseregnek.

Variációk a harcrendben

A fenti csak irányadó eljárás és gyakran módosították, Pl. Zama-nál, Scipio légiója felfejlődött egy vonalban és beborította Hannibál seregét, épp úgy, mint Hannibál Cannae-nál. Tömör összefoglaló a használt alternatív formációkról alul:

 

 Alternatív variációk felfejlődés közben

Marius-i reformok:

A Kr. e. 2. század végén, Marius egy professzionális katonai hatalommá, a legszegényebb osztályoktól elvonva, alakította át a korábbi rövidéletű légiókat, lehetővé téve Róma számára, hogy nagyobb hadsereget hozzon létre, és Róma munkanélküli polgárainak munkalehetőséget teremtett. Azonban ez inkább a parancsnokuk felé tette hűségessé a katonákat és nem Róma iránt. Ebben a periódusban, minden Itáliai régió teljes római állampolgárságot kapott, és biztosítottak egy nagyobb alapot a hadseregnek, szegény rómaiakkal pótolva.

A késői köztársaság és korai császárság Cohort légióit gyakran Marius-i légióknak hívták. A Vercellae-i csata után Kr. e. 101-ben, Marius minden Itáliai katonának római állampolgárságot adományozott. Döntését azzal indokolta a szenátusnak, hogy a csata zajában nem tudja megkülönböztetni, hogy ki római és ki szövetséges. Ez hatásosan kiküszöbölte a szövetséges légiók fogalmát, a továbbiakban minden itáliai légiót, római légiónak tekintettek és a teljes római állampolgárság nyitva állt Itália összes régiója előtt. Így a 3 különálló típust a nehézgyalogságnál felváltotta egy egyedüli a légionárius állandó típusa, amely a principeseken alapult: a 2 nehéz dárdát pilumnak hívták, a rövid kardot gladiusnak, volt még páncéling, sisak, derékszögű pajzs vagy más néven scutum.

A szövetséges légiók szerepét végső soron a szövetséges csapatok kontingensei vették fel, amiket Auxilanak hívtak. Mindegyik légiónak ugyanakkora vagy közel ugyanakkora méretű segédcsapata volt, amelyik tartalmazott speciális egységet, mérnököket és utászokat, tüzéreket és ostrom mesterembereket, szolgálati és segítő egységeket és az egységeket kiegészítették nem polgárokkal (akiket a leszerelés után római állampolgársággal jutalmaztak. Az Auxiliakat általában teljes egységgé formálták, mint pl.: a könnyű gyalogság, könnyű lovasság vagy a Velitek és a munkások. 10 vagy annál is több lovasított gyalogság felderítő szakasza is volt, amit Spekulaturesnek hívtak, akik mint kézbesítők szolgáltak, de akár a katonai hírszerzés korai formája is volt. Ezen reformok közben, a légiók állandó Cohorsokba lettek szervezve, az első időkben. Az átalakítás előtt a Cohorsok ideiglenes adminisztratív egységek vagy számos manipulusnak taktikai feladatot szerveztek, sokkal inkább ideiglenesek voltak, mint a korai köztársaság légiói. Most ezek a Cohorsok 6, 10 állandó egységek, 5, 8 centurióból álltak, mindegyiket egy centúrion vezette az optio (segítő) támogatásával. Az optiok azok a katonák, akik tudnak olvasni és írni. A cohors tette ki a légió alap taktikai egységét. A légió rangidős centuróját primus pilusnak hívták, a katonai pálya és a lagátus-i tanácsadás néha előmozdította a magasabb rangot.

Minden légió csomagkísérete 500-550 öszvérből állt vagy kb. egy öszvér tartozott 10 légionáriushoz. A csomagkíséret eltartása túl nagy lett, Marius mindegyik embere a saját felszerelését vitte, beleértve a pácélt, fegyvereket és 15 napra elegendő fejadagot, a teljes rakomány mintegy 50-60 fontot nyomott. Ezt könnyebben tették, mindegyik légionárius a vállán hordta a rakományt. A katonákat Marius-i öszvéreknek hívták, mivel saját maguk hordták a velük járó jelentékeny felszerelést.

Ebben a periódusban a tipikus légió 4000-5000 légionáriusból állt éppúgy, mint nagyszámú táboruk kísérői, szolgák és rabszolgák. A légiókban 6000-en is harcoltak, számos cohors között felosztva, habár a későbbi Róma történelmében ez a szám lecsökkent 1000-re, számításba véve a nagyobb mozgékonyságot. A számok így változtak a háborús sérülésektől függően a hadjárat közben; Julius Caesar légiói a Gall hadjárata alatt gyakran csak 3500 fősek voltak.

A taktika kissé különbözött a régebbi időkétől, de jórészt javította a katonák szakmai kiképzését. Az Auxilia ismétlődő támadási után a közelgő ellenségre záporoztak a légionáriusok pilái, 30 méter távolságra dobták a római vonalaktól. A pilum fém csúcsa az eltalált ellenség páncéljába hajlott, így a segítségnyújtás hasztalan volt. A pilum egy rafinált hajítófegyver, amelynek 60 cm-es nyársszerű hegye ki volt könnyítve a tövénél, hogy ha a lándzsa a földbe, vagy pajzsba fúródott a nyél elhajlott, és már nem lehetett visszadobni, ha emberbe fúródott a hegye görbült el és nem lehetett kihúzni.

Amikor a csata kezdődött, a légionáriusokat kiképezték, hogy az ellenség jobb oldalán döfjenek a gladiussal és ne hasítsanak, őket védte az ellenségtől a nagy pajzs, visszavonulásnál nem nyitottak teret az ellenség csapásának. A légionáriusok céltáblája a védtelen lábak voltak, ezzel megbénították az ellenséget, amíg a csata tartott.

Késői köztársaság és korai birodalom

A Marius-i reformok után és a késői köztársaság egész ideje alatt a légiók, jelentős politikai szerepet játszottak. A Kr. e. 1. században a népvezérek azt mondták, a légiók fenyegetettséget jelentenek. A kormányzók a légióknak nem engedélyezték, hogy elhagyják a provinciákat. Amikor Julius Caesar megtörte ezt a szabályt, elhagyta Galliát és átkelt a Rubicon Itáliába, meggyorsította az alkotmányos krízist. Ez a krízis és a polgárháborúk elhozták a köztársaság végét és a császárság megalapításához, vezettek, Augustus után Kr. e 27-ben.

Politikai és gazdasági indoklás miatt, Augustus csökkentette a közel 50 légió számát 25-re, a Markus Antonius-szal vívott háború után. Az új köztársasági polgárháború közben kialakította a saját légióit és számokkal látta el őket, ahogy ők kívánták. Amikor ezek a háborúk befejeződtek

A hadsereg modernizálása mellett, szabályozta a katonák fizetését és kijavította a szabálytalanságokat. Ez idő közben, az volt a fő esemény, a Gemina légióknál, hogy a 2 légiót egyesítette egy szervezeté.

Ugyan ebben az időben, nagymértékben növelte a segédcsapatok létszámát, addig a pontig, míg a légionáriusok számával ki nem egyenlítődött. Ő hozta létre a pretoriánus gárdát is, az állandó hadsereggel együtt, ahol szolgáltak a libertinusok és a felszabadított rabszolgák.

A császárkori légió szervezete

Egy teljes légió hivatalosan 6000 főt számlált, a valóságban viszont jellemzően kb. 5300 harcoló katonából állt, a tiszteket is beleértve. Nehéz meghatározni, hogy a nem harcoló személyzet, mint pl. a sebészek és tisztiszolgák beletartoztak-e az 5300 főbe, vagy a 6000 ember velük együtt értendő.

A hadsereg alapvető szerkezete a következő volt:

Contubernium: 8 fő (közös sátor)

Centuria: 10 contubernium, összesen 80 fő, vezetője a centurio.

Cohors: 6 centuria, azaz 480 harcoló katona plusz a tisztek. Az első cohors dupla erősségű volt, de itt csak 5 centuria volt szemben a szokásos 6-tal, azaz 5 x 160 = 800 főből állt.

Légió: 10 cohorsból állt. Emellett minden légióhoz tartozott egy 120 főből álló alae, azaz lovas egység, melyet Eques Legionis-nak neveztek. Alapvető feladatuk valószínűleg felderítés és hírvivés volt.

Tehát a légió teljes harcoló formációja a következő:

Első Cohors 800 fő, plusz 9 cohors (6 db 80 fős centuria cohorsonként), ez összesen 4320 fő plusz 120 lovas - mindösszesen 5240 katona.

A 10 cohors megjelölése az összes légiónál ugyanaz volt. Csata során az erősebb és gyengébb egységeket váltogatták a formációban, ezzel is növelve a morális hatékonyságot.

 

I Cohors: Az elit egység. Közvetlen irányítója volt a Primus Pilus, a legmagasabb rangú és legtiszteletreméltóbb centurió.

II. Cohors: Gyengébb képességű katonák, vagy újoncok.

III. Cohors: Nem volt speciális megjelölés.

IV. Cohors: A négy gyenge cohors egyike.

V. Cohors: Nem volt speciális megjelölés.

VI. Cohors: A "fiatalok legjava"

VII Cohors: Gyenge cohors, kiképzés alatt álló és frissen besorozott katonák.

VIII. Cohors: A "válogatott egység".

IX. Cohors: Ismét egy gyenge cohors, kiképzés alatt álló és frissen besorozott katonák.

X. Cohors: A "jó egység"

 

Korai birodalom

Augustus katonai államvezetése igazoltan alapos és költséghatékony volt, és az örökösei rendszerint ezt követték. Ezek a császárok megfontoltan hoztak létre új légiókat, ha a körülmények megkívánták, vagy megengedték, amíg a fennálló hadsereg létszáma kb. 30 légió körül volt. Mindegyik légiónak volt 4000-6000 légionáriusa, amit hasonló számú segédcsapatok segítettek, a Pax Romana (béke a Római Birodalomhoz tartozó területeken) ideje alatt a légió parancsnoknak a teljes haderő a rendelkezésére állt, melyet 8000-12000-re becsültek, a rangosabb légiókkal. Ők állomásoztak az ellenséges határnál vagy a lázongó provinciákban, ahol a lázongás felerősödött. Több légiót egyenletesen megerősítettek kisegítő egységekkel, a hatalom közel 15000-16000 fő lett, vagy kb. a modern hadosztály mérete lett.

Az egész császári idő alatt, a légiók jelentős politikai szerepet játszottak. Ezek az akciók megóvták, a birodalmat a bitorlóktól vagy eltávolították őket. Például Vitellius a Négy Császár Évének harmadik uralkodója, amikor a Dunai légiók támogatásával Vespasianus letaszította a trónról.

A légiónak parancsolt a legate vagy legatus, kb. 30 évesek, általában 3 évre kinevezett szenátor. A 6 kiválasztott katonai tribunust azonnal alárendelték a legate-nak, ebből 5 törzstiszt és a fennmaradó egy pedig a szenátus nemesi vezetője (eredetileg az a tribunus parancsolt a légiónak). Ezen tisztek csoportjából került ki az orvosi kar, mérnökök. Okmányőrök, a prefectus castrorum (tábor parancsnoka) és más szakemberek papok és zenészek.  

A légiók elhelyezkedése 80-ban

A légiók elhelyezkedése 80-ban

 

1.      Legio IX Hispana: York

2.      Legio XX Valeria Victrix and Legio II Adiutrix: Chester

3.      Legio II Augusta: Caerleon

4.      Legio XXII Primigenia and Legio X Gemina: Nijmegen

5.      Legio VI Victrix: Neuss

6.      Legio XXI Rapax: Bonn

7.      Legio XIV Gemina: Mainz

8.      Legio I Adiutrix: near Mainz

9.      Legio VIII Augusta: Strasbourg

10.  Legio XI Claudia: Vindonissa

11.  Legio XV Apollinaris: Carnuntum

12.  Legio XIII Gemina: Poetovio

13.  Legio VII Claudia: Viminacium

14.  Legio V Macedonica: Oescus (modern Gigen)

15.  Legio I Italica: Novae (modern Svishtov)

16.  Legio V Alaudae: near Danube

17.  Legio IV Flavia Felix: Burnum

18.  Legio XVI Flavia Firma: Satala

19.  Legio XII Fulminata: Melitene

20.  Legio VI Ferrata: Samosata

21.  Legio IV Scythica: Zeugma

22.  Legio III Gallica: near Damascus

23.  Legio X Fretensis: Jerusalem

24.  Legio XXII Deiotariana: Nicopolis

25.  Legio III Cyrenaica: Coptos

26.  Legio III Augusta: Lambaesis

27.  Legio VII Gemina: Leon  

A császárkori hadsereg légióiról és azok elosztásáról az első hiteles tudósítás 23-ból származik. Eszerint volt:

Germania inferiorban: 4 légió (I., V. Alaudae, XX. Valeria Victrix, XXI. Rapax)

Germania superiorban: 4 légió (II. Augusta, XIII. Gemina, XIV. Gemina Martia Victrix, XVI.)

Hispaniában: 3 légió (IV. Macedonica, VI. Victrix, X. Gemina)

Africában: 2 légió (III. Augusta, IX. Hispana)

Aegyptusban: 2 légió (III. Cyrenaica, XXII. Deiotariana)

Syriában: 4 légió (III. Gallica, VI. Ferrata, X. Fretensis, XII. Fulminata)

Pannoniában: 2 légió (VIII. Augusta, XV. Apollinaris)

Dalmatiában: 2 légió (VII. XI.)

Moesiában: 2 légió (V. Macedonica, IV. Schythica)

Ez volt az a huszonöt légió, amelyet Augustus hátrahagyott, miután a XVII., XVIII. és a XIX. számúak a Publius Quinctilius Varus-féle teutoburgi csatában 9-ben megsemmisültek. Kegyeletből e sorszámokat később sem adományozták másoknak.

A légiók száma később sem növekedett rohamosan, csupán néhányat szerveztek úgy, hogy Vespasianus már harminc légiót kapott készen. Ez a szám egészenSeptimus Severus nagyjából változatlan maradt, mindössze a megsemmisültek helyére szerveztek újabbakat. Severus már emelt a légiók számán, ő szervezte meg a legio I., II., III. Parthicát. A II. Parthica állomásául a Róma melletti Albát jelölte ki, azaz Itáliában fekvő helyet, amire elődei alatt nem volt példa. A légió egészen Diocletianus koráig ott állomásozott, korabeli szerzők legio Albana néven nevezik. A légió ilyen közelre helyezésének célja a mind zabolátlanabbá váló praetoriánus gárda féken tartása volt. A légiók száma Diocletianus korától folyamatosan emelkedik, s lassan 175-re emelkedett, amelyek közül a korai császárság korából 28 származott.

Késői birodalom

A késői római császárságban, a légiók száma növekedett és a római hadsereg kiszélesedett. Ez nem nyilvánvaló javaslat, a légiók alakzata megváltozott a tetrarchia előtt.

A 4. század nagyon sok újítást látott, kisebb légiókat hoztak létre, a fejlődés II. Constantine alatt kezdődött. Az elite palatinea (a császár és főváros közelében állomásoztak) pótlásához, más légiókat hívtak, comitatenses-eket (Comitatenses, a praefecturák és a tartományok főhelyein szolgáltak. Kr. u. 4-5. századtól, közvetlenül a császár vagy császári parancsokok rendelkezésére álló, harcoló menetseregek) és pseudocomitatenses-eket, az auxilia palatina-val (segédcsapatok) együtt gondoskodtak a késői római gyalogságról. A Notitia Dignitatum (44. századvégi hivatalos jegyzék, mely a római birodalom összes udvari, polgári, katonai hivatalait sorolja fel) listáiban 25 legionis palatinae (gyalogos csapatok), 70 légió comitatenses, 47 légió pseudocomitatenses és 11 auxilia palatin a haderő területén, és 47 további légió az országhatárnál. Olyan légió nevek, mint a Honorian és Gatianenses, feltételezik, hogy az új légiók létrehozatala inkább folytatódott a 4. századon át, mintsem egy egyedüli esemény lett volna. A nevek azt is sugallják, hogy sok új légiót vexillationesekből (zászlóaljakból) vagy régi légiókból formálták.

Összhangban a késői római íróval Vegetius-szal a De Re Militari című írásában, mindegyik centuriának volt saját ballisztája és mindegyik cohorsnak onegerja, a légió félelmetes ostrom kíséretet kapott 59 ballisztával és 10 onegerrel, mindegyiket 10 libritor (tüzér) vezette, és lovasított szekéren vontatták öszvérekkel vagy ökrökkel. Ráadásul támadták a városokat és erődítményeket, ezeket használták a római erődök és megerősített táborok védelmének megsegítésére is. Ha a szükség úgy hozta ők ugyanolyan feltételekkel dolgoztak, különösen a késői császárság idején, a tüzéri területen csata közben vagy segítették az átkelést a folyón. 

A lap tetejére

 

 

     
Menü
     
 
 
BLOG
Friss bejegyzések
2016.04.13. 21:20
2016.04.13. 21:11
2016.01.15. 21:14
2015.10.28. 21:16
2015.10.20. 16:10
Friss hozzászólások
     
Érdekességek, cikkek

Pompeji utolsó órái I.

Pompeji utolsó órái II.

     
Chat
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
     
Látogatók száma
Indulás: 2008-07-03
     
Video
     

ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    ♛ ANELIATH ☉ varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?    *****    BLACK FRIDAY AKCIÓ!! Részletek ide kattintva!